top of page

WAT WE DOEN

Via de Stichting "Noodhulp Rubengera, Rwanda" worden periodiek tenminste 10 arme gezinnen in de leefgemeenschap Rubengera structureel ondersteund in de basisbehoeften voor levensonderhoud. Deze families ontvangen middelen om op termijn zelfvoorzienend te kunnen zijn. Zoals hulp bij de aanleg van een eigen moestuin en het verstrekken van zaaigoed, de aanschaf van geiten en kippen en voorzieningen voor eigen drinkwater. Aan de gezinnen met kinderen verstrekken we zonodig schoolmaterialen, schoolkleding en schoolgeld. In sommige schrijnende situaties helpen we bij het herstel van een woning, vervangende huisvesting of dragen we bij in niet verzekerde mediische kosten. Tot de ondersteuning behoort ook het vergoeden van de zorgverzekering, de kosten hiervan zijn € 3,00 per jaar per persoon.

Daarnaast zamelt de stichting via projecten extra donaties in ter ondersteuning, zoals voor de aanschaf van watertanks, het betalen van schoolgeld of het begeleiden van tienermoeders.

 

De stichting werkt samen met de lokale diaconie van de Presbyterian Church in Rubengera. De coördinatie van de hulp wordt door een daartoe aangesteld team gedaan. In dit team zitten een lokale bewoner, een diaken en de pastoor. Zij doen dit op vrijwillige basis.

Dit lokale coördinatieteam geeft aan welke arme gezinnen door de stichting geholpen gaan worden en wat hiervoor nodig is. 

Door middel van foto’s en tekst leggen we bij de laatste nieuws berichten vast waar de hulp op dit moment naar toe gaat. 

bottom of page