WAT WE DOEN

Het doel van de stichting is het voorzien in voedsel voor gezinnen die financieel het zwakst zijn en in de huidige situatie het zwaarst getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus. Wij willen deze hulp primair richten op de arme gezinnen in Rubengera, een dorp in het noordwesten van Rwanda. Met een voedselpakket van 10 euro per week kan een gezin voorzien worden van essentiële voedingsmiddelen. De stichting werkt samen met de lokale diaconie van de Presbyterian church. De coördinatie van de voedselverstrekking wordt door een daartoe aangesteld team gedaan. In dit team zitten een lokale bewoner, een diaken en de pastoor. Zij doen dit op vrijwillige basis.

Het lokale coördinatieteam geeft maandelijks aan welke gezinnen door de stichting geholpen gaan worden en wat hiervoor nodig is. 

Door middel van foto’s en tekst leggen we hieronder vast waar de hulp op dit moment naar toe gaat.