DONEER

Juist nu is uw steun onmisbaar, help de gezinnen in Rubengera! 

Veel gestelde vragen

Doneren en de belastingdienst

Support Rwanda heeft de ANBI-status. Maar het totaal van al je giften aan ANBI-organisaties in een kalenderjaar is standaard alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting voor het deel van je giften dat tussen de 1% en 10% van je drempelinkomen ligt.

 

Wil je maximaal profiteren van het belastingvoordeel over alle schenkingen aan Support Rwanda? En de giften voor de komende jaren goed geregeld hebben?  Dan vul je de periodieke schenkingsovereenkomst met Support Rwanda in. In deze overeenkomst legt je voor minimaal 5 jaar vast dat je een vast bedrag per jaar gaat schenken. Hierdoor is je bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Voor meer informatie over de belasting: klik hier

De schenkingsovereenkomst kan hier gedownload worden: klik hier  

Ik wil liever mijn donatie zelf overschrijven. Welk rekeningnummer kan ik gebruiken?

Voor algemene donaties aan  Stichting Noodhulp Rubengera Rwanda kan je rekeningnummer NL96 INGB 0008 979813 gebruiken. Wij zijn gevestigd te Gouda. Stichting Noodhulp Rubengera Rwanda is een ANBI-instelling. Donaties aan  Stichting Noodhulp Rubengera Rwanda zijn vrijgesteld van BTW. Ons RSIN nummer is 861443871. Dit nummer heb je nodig bij jouw belastingaangifte als je jouw donatie als aftrekpost wilt opvoeren.  Stichting Noodhulp Rubengera Rwanda staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78545269

Ik wil graag een grote gift doen. Kan ik met iemand vooraf mijn wensen bespreken?

We kunnen het ons voorstellen dat je graag eerst persoonlijk contact wilt hebben voordat je een grote schenking doet namens jezelf of vanuit een stichting of vermogensfonds. In een persoonlijk gesprek kan je jouw wensen kenbaar maken. Samen bekijken we dan welke schenkingsvorm het beste bij jou past.