top of page

Project “Help onze families aan fatsoenlijke huisvesting!”


In de afgelopen maanden is gewerkt aan de start van een nieuw project “Help onze families aan fatsoenlijke huisvesting!”. In dit bericht een update van de eerste resultaten.


Inleiding

In de afgelopen decennia is klimaatverandering een belangrijke en wereldwijde zorg geworden. De gevolgen daarvan laten helaas ook Rwanda niet onberoerd. Met name in de zo genoemde lange regentijd in het voorjaar komt steeds vaker extreme regenval voor. Dat veroorzaakt aardverschuivingen en overstromingen en worden veel huizen, andere gebouwen en bruggen beschadigd of zelfs geheel vernield.

Ook wordt daardoor landbouwgrond soms geheel weggevaagd. En dat heeft weer desastreuze gevolgen voor de werkgelegenheid en het inkomen, omdat ongeveer 70% van de werkende bevolking actief is in de landbouw en ongeveer 35% van het nationaal inkomen in die sector wordt verdiend.


Aanleiding

In maart 2022 zijn de huizen van drie door ons ondersteunde families door de extreme regenval in die periode ernstig beschadigd. Een ramp voor de daardoor getroffen gezinnen, omdat zij geen enkele financiële buffer hebben om het dringend noodzakelijke herstel zelf uit te (laten) voeren.

Ook onze (nog jonge) stichting Support Rwanda beschikt hiervoor zelfstandig niet over voldoende financiële middelen.

Deze families worden voor langere tijd door ons financieel en inhoudelijk ondersteund. Maar de beoogde positieve effecten daarvan zijn als gevolg van deze ramp behoorlijk onder druk komen te staan. Juist daarom wilden wij als bestuur al het mogelijke doen om alle voor de noodzakelijke reparaties benodigde financiële middelen alsnog te verkrijgen.


Opzet

Het project is gestart met een uitgebreide inventarisatie, waarmee een goed inzicht is verkregen in de omvang en de kosten van de noodzakelijke reparaties. Daarbij is ook rekening gehouden met de geldende bouwvoorschriften en is er voldoende aandacht voor het gebruik van solide en zo mogelijk duurzame materialen.

Vervolgens is op basis daarvan een projectidee geschreven. Daarbij werd al snel duidelijk dat onze stichting inhoudelijk niet is geëquipeerd om een project van deze omvang zelfstandig goed uit te kunnen voeren. Hiervoor is tenminste een sterke lokale partnerorganisatie nodig, die vooral de uitvoering naar behoren kan monitoren.

Vooral daarom is contact gezocht met de stichting Wilde Ganzen als ervaringsdeskundige op dit gebied en te verkennen of een financiële bijdrage van de Wilde Ganzen voor dit project mogelijk is. Daaruit bleek al snel dat de deelname van een lokale partnerorganisatie in Rwanda ook voor de Wilde Ganzen een onontbeerlijke voorwaarde is.


Daartoe hebben wij meermalen overlegd met de Zusters in Rwanda als beoogde partnerorganisatie en waarmee wij al eerder succesvol hebben samengewerkt. Beide partijen waren al snel overtuigd van het belang van een goede samenwerking voor dit project. De Zusters in Rwanda houden zich in ons werkgebied Rubengera bezig met o.a. onderwijs- en landbouwprojecten, gezondheidszorg en directe noodhulp.

Vanuit deze organisatie is een vierde als gevolg van regenschade te repareren huis toegevoegd aan dit project. De vier te repareren huizen worden bewoond door vijf families, waarvan er drie bestaan uit een alleenstaande moeder met drie kinderen. Bij één van die families woont ook een grootmoeder in. Daarnaast zijn er nog twee alleenstaande moeders met resp. twee kinderen en één kind. Die laatste twee families wonen in één huis, bestaande uit twee zelfstandige woonruimtes. In totaal gaat het dus om 18 personen.

Vervolgens is het projectidee hiermee aangevuld en is het geheel formeel ingediend bij de stichting Wilde Ganzen voor een financiële bijdrage.

Het totale projectbudget bedraagt € 3.500,=.


Resultaat

Het verheugt ons bijzonder dat we nu kunnen melden dat dit project definitief doorgang zal vinden. Dat is mogelijk dankzij de bijdragen van onze stichting (€ 1.000,=), de stichting “Vrienden van de zusters in Rwanda”(€ 750,=) en de premie van de stichting Wilde Ganzen (€ 1.750,=). De uitvoering zal op korte termijn starten. We houden jullie op de hoogte van zowel het werk als het eindresultaat.

Schade huis familie Marie AyingeneyeSchade huis familie Bertrand ByiringiroSchade huis familie Epiphanie Ingabire
Schade huis families Christine Uwamahoro en Olive Nyiransabimana40 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page